Tarpininkavimo produktai


Įžanga Draudimo tarpininkai Daudimo tarpininko vaidmuo Draudimo tarpininkavimas praktikoje Tarpininkai ir rizikos valdymas Draudimo tarpininko vaidmuo Tarpininkavimo produktai, kurie pažįsta draudimo rinką, jos produktus, kainas ir tiekėjus bei gerai išmano draudimo pirkėjų poreikius, tenka unikalus vaidmuo, tiksliau daug vaidmenų konkrečiose draudimo rinkose, o plačiąją prasme net ir nacionalinių bei tarptautinių ūkių funkcionavime. Tarpininkų veikla atneša naudos bendram ūkio vystymuisi nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste. Draudimo vaidmuo bendrai ūkio gerovei yra gerai žinomas.

Draudimo tarpininkavimo direktyva reglamentuojama visų draudimo produktų pardavimo praktika, kuria turi vadovautis draudimo agentai ir brokeriai. Jiems taikomi įvairūs specialūs būtinieji tarpininkavimo produktai, įskaitant reikalavimą: turėti atitinkamų žinių ir gebėjimų, kuriuos nustato jų buveinės ES šalis; būti geros reputacijos; apsidrausti profesiniu draudimu arba pasirūpinti kita profesiniam draudimui prilyginama garantija, apsaugančia nuo profesinio aplaidumo pasekmių; turėti pakankamą finansinį pajėgumą, kad klientai būtų apsaugoti tais atvejais, kai tarpininkas neperveda draudimo įmonėms klientų draudimo įmokų ar neperduoda klientams pinigų už reikalavimus dvejetainiai variantai bryanske draudimo išmoką pagal jų turimus draudimo liudijimus.

greitas brokeris

ES šalys gali priimti griežtesnes taisykles, bet jos bus taikomos tik jų teritorijoje registruotiems draudimo agentams ir brokeriams. Remdamiesi savo registracija buveinės šalyje, draudimo ir perdraudimo tarpininkai savo veiklą gali vykdyti kitose ES šalyse.

Draudimo tarpininkai turi aiškiai paaiškinti klientams priežastis, kuriomis remdamiesi jie patarė pirkti produktus. Jie turi tiksliai ir aiškiai raštu paaiškinti klientui, kodėl rekomendavo konkrečius produktus, atsižvelgiant į tarpininkavimo produktai individualius reikalavimus.

tarpininkavimo produktai

ES šalys turi įsteigti vieną informacijos centrą, kuris leistų visuomenei lengvai susipažinti su informacija apie registruotus draudimo ir perdraudimo tarpininkus, atitinkamos ES šalies institucijas, kuriose jie įregistruoti, ir ES šalis, kuriose jie vykdo savo veiklą. Direktyva ES šalys skatinamos nustatyti tinkamas ir veiksmingas alternatyvaus ginčų sprendimo procedūras, tarpininkavimo produktai nepatenkintų klientų ginčus spręsti neteismine tvarka, visų pirma tarpininkavimo produktai FIN-NET tinklą.

Naujoji direktyva bus taikoma visai platinimo grandinei, įskaitant draudikus, kurie tiesiogiai parduoda produktus klientams iš čia ir kilo naujasis direktyvos pavadinimas.

uždarbis bitcoin 2020 m kainos veiksmo dvejetainiai variantai

Ja taip pat toliau gerinama draudimo produktų pardavimo tvarka, įskaitant didesnį kainų skaidrumą ir geresnį klientų informavimą. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip m.

ES šalys turi ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip tarpininkavimo produktai.

tarpininkavimo produktai

Jis leidžia jiems plačiau investuoti pavyzdžiui, į akcijas ir obligacijas nei jie galėtų pavieniui. Perdraudimas: veikla, kai draudikai dalį savo rizikos portfelio perduoda kitiems draudikams, kad galėtų pasidalyti riziką, susijusią su didelių sumų išmokėjimu pateikus reikalavimą išmokėti draudimo išmoką. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Šia direktyva siekiama pagerinti prekybą draudimo produktais, kad ji atneštų realios naudos vartotojams ir mažmeniniams investuotojams ES. Dabar tarpininkavimo produktai taisyklės taikomos ir tais atvejais, kai produktas perkamas tiesiogiai iš draudimo įmonės, ne tik kaip anksčiau kai produktai perkami per tarpininkus, kaip antai agentus ar brokerius. Prekybai gyvybės draudimo produktais su investiciniais elementais, kaip antai su investiciniais vienetais susieto gyvybės draudimo sutartimis, taikomos griežtesnės apsaugos priemonės. Draudimo produktų platintojai, prekiaujantys tokiais produktais, turi įsitikinti, kad produktas yra tinkamas atsižvelgiant į kliento finansinę padėtį, investicinius tikslus ir patirtį investicijų srityje.