Realių galimybių taikymas


Mokesčių mokėtojas gali prašyti mokesčių administratoriaus atidėti iki vienerių metų arba išdėstyti mokestinių nepriemokų ar baudų už administracinį nusižengimą mokėjimo terminus.

japonų pasirinkimo strategija

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo prašymo atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį nusižengimą realių galimybių taikymas pateikimo dienos. Prašymas atidėti arba išdėstyti baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimą gali būti pateiktas po nutarimo, kuriuo paskirta bauda, priėmimo, bet realių galimybių taikymas anksčiau kaip prieš 20 dienų iki mokėjimo termino, realių galimybių taikymas Administracinių nusižengimų kodekso straipsnio 2 dalyje.

Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo baudą turi sumokėti ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo skirti baudą išsiuntimo ar išdavimo jam dienos, o apskundus nutarimą skirti baudą, — ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarties, kuria skundas nepatenkintas, išsiuntimo ar išdavimo dienos.

realių galimybių taikymas

Kartu su prašymu mokesčių mokėtojas turi pateikti prašymui nagrinėti reikalingus dokumentus: 1. Mokesčių mokėtojas — juridinis asmuo — pateikia: 1.

Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais Fizinių asmenų anketa teikiama tuo atveju, kai juridinis asmuo yra individuali įmonė arba ūkinė bendrija ; 2.

Mokesčių administratorius iš mokesčio mokėtojo gali pareikalauti kitų papildomų duomenų dokumentųkurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti. Mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo prašymą ir kitus dokumentus, susijusius su mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimu arba išdėstymu, mokesčių administratoriui gali pateikti elektroniniu būdu — per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e.

Autorius: partneris, advokatas Marius Tamošiūnas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nurodyta, kad viešajam interesui apginti gali būti pareiškiamas grupės ieškinys, tačiau grupės ieškinio institutą taikyti praktikoje nėra galimybės, nes teisės aktuose nenustatyta, koks ieškinys gali būti pripažįstamas grupės ieškiniu, kokie subjektai turi teisę pareikšti grupės ieškinį, kokie reikalavimai keliami tokio ieškinio turiniui, kokia tvarka grupės ieškinys pareiškiamas ir nagrinėjamas ir t. Advokatų kontora J. Judickienė ir partneriai JUREX primena, kad Lietuvos teismų praktikoje bandyta reikšti grupės ieškinį, tačiau dar m.

Jeigu mokesčių mokėtojas neturi galimybės naudotis informacinių ryšių technologinėmis priemonėmis, tai prašymą jis gali užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, atvykęs į bet kurią apskrities valstybinę mokesčių inspekciją toliau — AVMIkurioje yra mokesčių mokėtojams skirta kompiuterizuota darbo vieta su interneto prieiga. Jeigu fizinis asmuo ar jo įgaliotas asmuo neturi galimybės prašymą teikti elektroniniu būdu arba elektroninis pateikimo būdas lemtų akivaizdžiai neproporcingą administracinę naštą, gali pateikti raštu: įteikti mokesčių administratoriui tiesiogiai; atsiųsti paštu paprastu ar registruotu laišku ar per pasiuntinį į AVMI jos skelbiamais adresais.

realių galimybių taikymas

Nuo m.