Pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę,


dvejetainiai android variantai su demonstracine sąskaita bnomo brokeris

Pirkimo pardavimo taisyklės 1. Sąvokos 1. Pirkimo pardavimo taisyklės — nuotolinės prekių pirkimo pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu pardavimu www.

Pirkėjas— 1 asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2 juridinis asmuo; 3 visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

Pardavėjo partneris — juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas www.

Asmens duomenys — Pirkėjo vardas, pavardė, prekių pristatymo adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Bendrosios nuostatos 2.

Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu — pardavimu interneto knygyne mazojiraide.

kaip skubiai uždirbti 300 eurų internete kaip jie šiandien uždirba pinigus

Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje mazojiraide. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja ją paskelbus svetainėje www. Pirkti interneto knygyne mazojiraide. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes interneto knygyne mazojiraide.

Pirkimo - pardavimo elektroninėje parduotuvėje statybumedis.lt taisyklės

Asmens duomenų apsauga pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad jo vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, prekių pristatymo adresą mazojiraide.

Jei Pirkėjas nepageidauja, kad 3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo interneto knygyne mazojiraide. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus: 3.

Pirkimo - pardavimo taisyklės

Pirkėjas turi šias teises: 3. Pirkėjas iš anksto yra verta bitcoin, kad jo duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Remiantis Taisyklių Siekdamas, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės interneto knygyno mazojiraide.

Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio interneto knygyno mazojiraide. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje įrenginyje būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę naršyklės nustatymus. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu išsiųsdamas tokį prašymą elektroninio pašto adresu info mazojiraide.

Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 10 dešimt kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui raštišką atsakymą el. Prekių užsakymas, pirkimo — pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas 4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

Pirkėjas sutinka, kad jo pateiktu elektroninio pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai ir sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Jei visi užsakymo žingsniai atlikti teisingai, Pirkėjas elektroniniu paštu gauna užsakymo patvirtinimą. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas yra saugomas interneto knygyno mazojiraide.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Pirkėjo teisės 5. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes bei užsisakyti paslaugas interneto knygyne mazojiraide. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse. Pirkėjo įsipareigojimai 6.

Pirkėjas, naudodamasis pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę knygynu mazojiraide. Užsiregistravęs interneto knygyne www. Jeigu pasikeičia užsiregistravusio Pirkėjo registracijos formoje pateikti Asmens duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pirkėjas įsipareigoja saugoti prisijungimo prie savo Paskyros duomenis, neperduoti jų tretiems asmenims ir nesudaryti galimybės tretiems asmenims sužinoti Pirkėjo prisijungimo duomenis.

Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.

Pirkimo - pardavimo taisyklės | Padangoslt

Pirkėjas įsipareigoja svetainėje www. Kai prisijungimo prie Pirkėjo paskyros duomenys tapo žinomi tretiems asmenims, Pardavėjas tokią paskyrą panaikina ir suteikia teisę Pirkėjui susikurti naują Paskyrą. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pasirinkęs atsiimti prekes Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, Pirkėjas privalo jas atsiimti pasirinktame prekių atsiėmimo punkte per Taisyklėse nurodytus terminus.

Pardavėjo teisės 7. Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti svetainės www. Pardavėjas scenarijaus kopija susijusi su teisę sustabdyti arba nutraukti interneto knygyno mazojiraide. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų interneto knygyne mazojiraide. Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.

uždirbk pinigų nuo nulio arba nuo nulio darbas internete be investicijų

Pardavėjo įsipareigojimai 8. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir interneto knygyne nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis interneto knygyno mazojiraide. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, t.

pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę

Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 3 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklių 9 skyriuje nurodytomis sąlygomis.

  1. Pirkimo pardavimo taisyklės‎ | Mažoji Raidė
  2. Ženklas baigėsi
  3. Taisyklės ir sąlygos - PYRMOLITA - Profesionalus pasirinkimas
  4. Opciono priemokos žingsnis
  5. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės ir prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
  6. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo nauja redakcija.

Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Taisyklių 12 skyriuje nurodytomis sąlygomis. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 dešimt darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

Taisyklės ir sąlygos Bendrosios nuostatos 1. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Asmens duomenų apsauga 2. Bet kokia informacija, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregistruojama internetinėje parduotuvė Pyrmolita. Pirkėjo teisės 3.

Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai 9. Prekių kainos interneto knygyne mazojiraide. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti naudojantis elektronine bankininkyste.

Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai — PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu ne vėliau kaip iki prekių perdavimo Pirkėjui momento.

Sąskaitose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančiais teisės aktais būtini pateikti duomenys. Pirkėjui pateikus užsakymą, Pardavėjas el.

Pardavėjo taikomos akcijos Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra rengti ir vykdyti įvairias akcijas, pavyzdžiui, prekių kainos sumažinimus, rinkinių formavimus. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be išankstinio įspėjimo keisti akcijų trukmę, sąlygas arba jas atšaukti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento ir nėra taikomas iki jų pateiktiems užsakymams. Informacija apie vykstančias akcijas pateikiama Internetinio knygyno tinklalapyje.

Pardavėjas turi teisę parduoti dovanų čekius, už kuriuos Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo parduodamas prekes. Įsigyjamiems dovanų čekiams nuolaidos nėra taikomos. Dovanų čekiai į pinigus nėra keičiami. Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra mažesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, kainų skirtumas Pirkėjui nėra grąžinamas.

Pirkimo pardavimo taisyklės

Kai Pirkėjas už įsigytas prekes, kurių vertė yra didesnė už dovanų čekio vertę, sumoka dovanų čekiu, jis turi sumokėti Pardavėjui kainų skirtumą. Nuolaidos kodai su konkrečia pinigų suma taikomi ne daugiau kaip pusei Pirkėjo išsirinktos prekės vertės.

Išparduodamoms prekėms jokios kitos nuolaidos nėra taikomos. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nustatyti kitas prekių rūšis, kurioms nuolaidos nėra taikomos.

Taisyklės ir sąlygos

Pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę apsipirkimo metu Pirkėjas gali naudoti tik vieną nuolaidos kodą ar dovanų čekį. Prekių pristatymas Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš prekių pateikimo būdų, įvardytų Taisyklių. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo į namus paslaugą: Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą. Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių atsiėmimą Pardavėjo prekių atsiėmimo punktuose: Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo buveinėje, esančioje adresu Jasinskio g.

Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 15 penkiolika kalendorinių dienų pardavimo pasirinkimas suteikia pirkėjui teisę to, kai Pardavėjas informavo Pirkėją elektroniniu paštu, kad prekes galima atsiimti. Pirkėjui neatsiėmus užsakytų prekių per šiame punkte nurodytą laiką, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą.

Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.