Tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas. Kolektyviniai darbo ginčai dėl teisės


tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas

Pagrindinis » Darbo rinka » Privatūs tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikėjai Tarpininkavimo įdarbinant paslaugas ieškantiems darbo asmenims nemokamai teikia: Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar jo filialai, kurių steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas — tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimas; valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas kita organizacija, ar jo filialai, įsteigti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje, kuriems tokia teisė suteikta pagal tos valstybės narės teisės aktus; Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir verčiasi šia veikla.

Vadovaujantis Informacijos apie tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą tvarkos aprašo, patvirtinto m. Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos toliau — Užimtumo tarnyba įsakymu Nr.

tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas

Konvencijos dėl privačių įdarbinimo agentūrų Nr. Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą numatyta administracinė atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso straipsnis.

Užimtumo tarnyba neatsako už fizinių ir juridinių asmenų, vykdančių tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimą, veiklą ir jų teikiamų paslaugų kokybę. Asmenys, pastebėję pažeidimus ar nukentėję nuo tarpininkavimo įdarbinant veiklą vykdančių fizinių ar juridinių asmenų, turėtų kreiptis į teisėsaugos institucijas Policijos departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos.

tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas

Tarpininkavimo įdarbinant tarpininkavimo paslaugų organizacijos sąrašas.