Strategijos langelis apie galimybes. Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo


Eksporto strategija

Eksportas — prekių išvežimas iš Lietuvos Respublikos muitų teritorijos ar paslaugų teikimas už Lietuvos Respublikos nuomonė apie kriptas teritorijos ribų. Lietuvos eksporto plėtros strateginis tikslas — diversifikavus eksporto rinkas, padidinti prekių ir paslaugų eksportą, ypač didelį dėmesį skirti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportui.

Siektinas rezultatas — prekių ir paslaugų eksporto dalies pagal bendrąjį vidaus produktą padidėjimas iki proc. Esminiai siektini Lietuvos eksporto politikos tikslai: Skatinti lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų konkurencingumą užsienio rinkose Išlaikyti esamas prekybines pozicijas, siekti sėkmingo lietuviškų įmonių įėjimo į naujas, ypač trečiųjų valstybių, rinkas Skatinti aukštos pridėtinės vertės prekių ir paslaugų eksporto plėtrą Siekiant  įgyvendinti Lietuvos eksporto plėtros strategiją pasitelkiamos suformuotos reikalingos priemonės: Aukštos kokybės ekspertinės konsultacijos eksportuojančioms ir eksporto galimybėmis besidominančioms įmonėms Specialių mokymų organizavimas Įmonių kooperacijos ir klasterizacijos programos Ekonominė diplomatija valstybės pareigūnų susitikimai su užsienio valstybių verslo ir valdžios atstovais Paramos įmonių rinkodarai ir organizacinėms inovacijoms diegti skyrimas Tarptautinių misijų, verslo forumų ir parodų rengimas Specializuotos paslaugų teikimas standartizavimo, licencijavimo, sertifikavimo, prekių ženklinimo ir t.

strategijos langelis apie galimybes internetinis uždarbis pradedančiajam

Projektas buvo atliekamas remiantis objektyviais parametrais ir strateginiais Lietuvos eksporto siekiais. Ekonomikos ir inovacijų ministerija atliko strateginių dokumentų, turimų verslo apklausų ir Ekonominės diplomatijos formate identifikuotų prioritetinių rinkų analizę.

Rinkų parinkimo etapą papildė ekonometrinė analizė ir ekspertinis vertinimas.

  • Kas turi prekybos patirties
  • Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo
  • Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo Planavimo dokumentai Strategijos langelis apie galimybes Inovacijos yra vienas iš svarbiausių instrumentų, didinančių įmonės vertę.
  • DBŪ planuoja atlikti šiuos veiksmus: 1.
  • Dėl Lietuvos informacinės visuomenės plėtros strategijos patvirtinimo

Parenkant rinkas buvo atsižvelgta į strategijos langelis apie galimybes paklausos parametrus, tokius kaip: plėtros potencialas, perkamoji galia. Taip pat buvo įvertintas rinkų gravitacinis rinkos poveikis.

VšĮ „Versli Lietuva“

Atsižvelgta ir į Lietuvos pramonės konkurencinę poziciją. Išskiriant Lietuvos tikslines eksporto rinkas buvo identifikuotos turimos viešojo sektoriaus eksporto tarptautiškumo skatinimo priemonės trumpojo laikotarpio bendrosios priemonėskurias siekiama tikslingai koncentruoti, koordinuoti, kad būtų pasiektas didžiausias jų efektyvumas, t.

Atliekant analizę buvo atsižvelgta ir į verslo poreikius ir nuomonę, t.

kaip dirba juodieji brokeriai

Buvo organizuotos 9 skirtingų sektorių maisto ir gėrimų, tekstilės, baldų, IRT, medienos apdirbimo, popieriaus, pakavimo ir spaudos, chemijos, inžinerinės ir transporto pramonės fokus grupės, kuriose dalyvavo 65 verslo atstovai.

Identifikuotos ilgojo laikotarpio priemonės yra nukreiptos į: 1. Lietuvos ekonominio atstovavimo sistemos tobulinimą koordinuoti ekonominės diplomatijos atstovų tinklo pertvarką, nustatyti suderintas užduotis diplomatinėms atstovybėms, įdiegti ekonominės diplomatijos elektroninę duomenų apdorojimo ir perdavimo priemonę, ugdyti ekonominės diplomatijos atstovų kompetencijas.

Inovacijos yra vienas iš svarbiausių instrumentų, didinančių įmonės vertę. DBŪ planuoja atlikti šiuos veiksmus: 1.

Finansinių išteklių telkimą papildomų lėšų poreikis veterinarinių ir fitosanitarinių sertifikatų derinimui; sukurti eksporto draudimų sistemą; peržiūrėti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos turimas paramos verslui priemones. LRV Komisijos - Ekonominės diplomatijos tarybos posėdyje toliau — EDT patvirtintos Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtos priemonės, kurios turėtų palengvinti plėtrą Lietuvos verslams tikslinėse eksporto rinkose.

LRV protokoliniu sprendimu Nr.

kas yra dvejetainiai variantai visa tiesa