Permokėta prekyba, Kaupiamasis indėlis


KD Jeigu Lietuvos vienetas, išmokėdamas dividendus užsienio valstybės rezidentui juridiniam permokėta prekyba ar fiziniam asmeniuineturėjo užsienio rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį DAS-1 formos ir mokestį išskaičiavo pagal įstatymuose nustatytą pelno pajamų mokesčio tarifą, tai užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, norėdamas susigrąžinti permokėtą mokesčio dalį, gali pateikti prašymą grąžinti išskaičiuotąjį mokestį FR DAS-2 forma.

permokėta prekyba

DAS-2 formą užsienio valstybės rezidentas arba jo įgaliotas asmuo, kuriuo gali būti ir sumas išmokėjęs bei mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, teikia tam Lietuvos Respublikos permokėta prekyba VMI teritoriniam skyriui, permokėta prekyba veiklos teritorijai priklauso tokiam rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos ūkio subjektas. Vienas DAS-2 formos egzempliorius pateikiamas AVMI teritoriniam skyriui, kurio veiklos teritorijai priklauso užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs Lietuvos ūkio subjektas, o kitas lieka prašymą pateikusiam užsienio valstybės rezidentui.

kaip realiai uždirbti pinigų per dieną