Pasinaudojimas pirkimo galimybe


Naudotis e-parduotuvės paslaugomis turi teisę: a veiksnūs fiziniai asmenys, t. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. Jei po Taisyklių pakeitimo Pirkėjas ir toliau naudojasi e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutinka su nauja Taisyklių redakcija, daliniais pakeitimais ar papildymais. Pirkėjas, norėdamas įsigyti VAIREMA parduotuvėje siūlomas prekes, privalo pateikti šiuos Pirkėjo asmeninius duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis.

Juridinio asmens įgaliotas atstovas papildomai pateikia juridinio asmens pavadinimą. Tam pačiam asmeniui draudžiama registruotis ir naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis keliais vardais. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų.

Account Options

Pirkėjas yra atsakingas už jo susikurtų prisijungimo duomenų išsaugojimą, VAIREMA neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, atliktus pasinaudojus Pirkėjo sukurtais prisijungimo duomenimis. Pirkėjas e—parduotuvės registracijos ar prekių užsakymo formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis.

pajamos už straipsnių pardavimą internete

Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia VAIREMA teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis VAIREMA parduotuvėje ir naudodamasis jos paslaugomis.

Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir ar pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius pasinaudojimas pirkimo galimybe bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis kitomis VAIREMA parduotuvės paslaugomis.

2018-12-21, e3K-3-508-248/2018

Pirkėjo pateikti asmens duomenys registruojantis e-parduotuvėje ar perkant prekes nesiregistravus saugomi ir tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Prekių kainos bei prekių asortimentas, nurodytas e-parduotuvės prekių kataloge, galioja tik perkant šias prekes VAIREMA e-parduotuvėje.

Prekių kainos e-parduotuvėje yra nurodytos įskaičius pridėtinės vertės mokestį PVM. Pristatymo kaina pateikiama atskirai formuojant prekių krepšelį.

Prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės. | Newmood

Elektroninis prekių katalogas nėra konkretus komercinis pasiūlymas, nurodytos kainos ir kiekiai yra orientaciniai ir dėl tiekimo sutrikimų ar panašių aplinkybių gali skirtis.

Jeigu užsakymo vykdymo metu prekių likutis bus nepakankamas, su Pirkėju bus susisiekta nurodytais kontaktais.

 • DĖL EUROPOS TEISINGUMO TEISMO BYLOS NR. C/04 APIBENDRINIMO - Teisės aktai ir komentarai - VMI
 • Pro Siekiant skatinti konkurenciją ir didinti mažesnių ūkio subjektų galimybes dalyvauti viešuosiuose pirkimuose m.
 • Elektros energijos gamintojų pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašas toliau — Aprašas nustato pasinaudojimas pirkimo galimybe energiją gaminančių įrenginių, kuriuose elektros energija bus naudojama ne tik savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti, naudojančių bet kurios rūšies pirminę energiją, įskaitant energiją iš atsinaujinančių neiškastinių išteklių vėjo, saulės energijos, aeroterminių, geoterminių, hidroterminių išteklių ir vandenynų energijos, hidroenergijos, biomasės, biodujų, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, taip pat kitų atsinaujinančių neiškastinių ištekliųprijungimo prie elektros tinklų tvarką ir sąlygas, elektros perdavimo sistemos operatoriaus toliau — operatoriuselektros energijos gamintojų teises ir pareigas, jų tarpusavio santykius.
 • NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės 1.

Jeigu Pirkėjas per 5 penkias darbo dienas neapmoka pagal pateiktą komercinį pasiūlymą ir sąskaitą išankstiniam apmokėjimui pavedimu arba grynais, laikoma, kad pirkėjas atsisakė pirkimo — pardavimo sutarties jeigu nesusitariama kitaip.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

Pirkėjas privalo sumokėti už užsakytas prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

2. Asmens duomenų apsauga

Pasirinkęs prekių pristatymą nurodytu adresu, Pirkėjas privalo būti nurodytoje vietoje, nurodytu laiku ir priimti užsakytas prekes. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymų vykdymas yra užbaigiami, o nauji užsakymai nėra priimami.

 1. , e3K/ – Viešųjų pirkimų tarnyba

Pirkėjui pasirinkus taisyklių 6. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

Jeigu registracijos metu ar vėliau pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, VAIREMA turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo duomenis arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis e-parduotuvės teikiamomis pasinaudojimas pirkimo galimybe.

Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako Pirkėjas.

Pirkimo-pardavimo taisyklės 1.

VAIREMA pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi e-parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti e-parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui. VAIREMA, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdama pristatyti Pirkėjo užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę.

Pirkėjui atsisakius priimti pasiūlytą prekę, VAIREMA įsipareigoja sumokėtus pinigus grąžinti per 5 penkias darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, tokiu atveju, užsakymas atšaukiamas ir nutraukiama pirkimo-pardavimo sutartis. Už prekes galima atsiskaityti: 6. Iš galimybių sąskaitą apmoka ne Pirkėjas, o kitas asmuo arba įmonė, Pirkėjas privalo įrašyti mokėtojo duomenis užsakymo formos pastabose, o mokėjimo pavedimo mokėjimo paskirties lauke įrašomi Pirkėjo duomenys bei užsakymo numeris.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Pristatymo išlaidos į yra nurodomos atskirai ir yra pateikiamos suformuotame prekių krepšelyje. Prekių pristatymui taikomas pristatymo mokestis, o terminas kiekvienu atveju derinamas atskirai. Jeigu priėmus užsakymą prekių likutis sandėlyje nepakankamas ar jos gaminamos pasinaudojimas pirkimo galimybe specialų užsakymą, VAIREMA įsipareigoja pateikti Jūsų užsakytas prekes užsakyme nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje per individualiai suderintą ir komerciniame pasiūlyme nurodytą terminą, už prekes apmokant pagal komerciniame pasiūlyme nurodytas sąlygas.

dvejetainių opcionų užsienio strategijos

Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje yra laikoma, kad siunta yra perduota pasinaudojimas pirkimo galimybe tinkamai ir yra tinkamos kokybės. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas pasinaudojimas pirkimo galimybe tai atžymėti siuntos važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga. Prekės atsiėmimo metu Pirkėjui perduodamos užsakytos prekės su originalia pakuote jeigu prekė pakuojama ir Pirkėjas privalo pasirašyti važtaraštyje, kad prekę gavo.

laiptų variantas ką užsidirbti po darbo

Visoms prekėms taikomi gamintojo nustatyti garantiniai terminai. Nustačius, kad produktas pažeistas mechaniškai, buvo eksploatuojamas nesilaikant gamintojo rekomendacijų, taip pat esant neteisingam montavimui, pretenzijos dėl prekių kokybės nepriimamos. Pirkėjas pateikdamas garantinę prekę, būtinai privalo pateikti galiojantį prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą pirkimo čekį ar sąskaitą — faktūrą.

NewMood prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės

Prekių gražinimo sąlygos 9. Prašymo formą rasite čia: Prekės gražinimo forma 9.

Taisyklės yra taikomos Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas internetinėje parduotuvėje Egzotika. Basanavičiaus g.

Grąžinama prekė privalo būti pilnai sukomplektuota ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Pirkėjas atsako už pilną prekės komplektavimą. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, ji nėra priimama grąžinimui. Kai grąžinama nekokybiška prekė, VAIREMA įsipareigoja priimti nekokybišką prekę ir, nesant Pirkėjo prieštaravimo, ją pakeisti analogiška ar panašia preke per iš anksto suderintą terminą.

1. Bendrosios nuostatos

Pirkėjui prieštaraujant dėl nekokybiškos prekės pakeitimo kokybiška preke, sumokėtus už nekokybišką prekę pinigus grąžinsime per 5 darbo dienas po prekių grąžinimo. Pirkėjas norėdamas atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties, per Taisyklėse nurodytą terminą privalo Taisyklių 9. Apie sutarties atsisakymo patvirtinimą Pirkėjas gauna pranešimą nurodytu el.

pasinaudojimas pirkimo galimybe

Pirkėjas atsisakęs pirkimo — pardavimo sutarties, per 3 tris pasinaudojimas pirkimo galimybe dienas privalo pasinaudojimas pirkimo galimybe. Šiuo atveju Pirkėjas privalo grąžinti nusipirktą Prekę, atitinkančią Taisyklių 9. Atsisakius pirkimo — pardavimo sutarties, už Prekę sumokėti pinigai bus grąžinami per 5 penkias darbo dienas nuo Prekės grąžinimo ir būklės įvertinimo dienos.

Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo — pardavimo sutarties, jeigu: 9. Prekė buvo sugadinta, naudojant prekę, jos išvaizda iš esmės pasikeitė; pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą prekę, nevertinami kaip esminiai prekės išvaizdos pakeitimai.

Pirkimo-pardavimo taisyklės

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu.

 • Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės - Vairema
 • Gamyklines patalpas išnuomojo įmonei, PVM mokėtojai.
 • Pasinaudojimas pirkimo galimybe
 • Minimalaus indėlio pasirinkimo tarpininkai
 • Sandoriai – Šulija & Partners Law Firm Vilnius, Lietuva | Legal Services | Lawyers
 • Kasacinėje byloje sprendžiama dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių perkančiųjų organizacijų diskrecijos įgyvendinimą vienu nedalomu pirkimu įsigyti kelis skirtingus objektus, aiškinimo ir taikymo.
 • Pirkimo-pardavimo taisyklės | mergvakariui.lt
 • Advokatų kontora | Ellex Valiunas

Nepavykus susitarti per 30 trisdešimt dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą Vilniaus g.