Ekspertų galimybės


Įvadas Tobulėjančios informacinės  technologijos vis labiau skverbiasi ir į mūsų kasdienybę, plinta atsiskaitymai internetu, pirkimai, sutarčių pasirašymai, patvirtinti elektroniniais parašais, tačiau ant popieriaus ar kitokio pagrindo pagaminti materialūs dokumentai vis dar yra ir bus svarbūs mūsų gyvenime.

Jie perteikia įvairius tiek visos valstybės, tiek įmonių veiklos aspektus, taip pat neišvengiami kasdieniame gyvenime pinigų banknotai, asmens tapatybės dokumentai, civilinių aktų liudijimai ir kt.

geras dvejetainių opcionų tarpininkas

Kai tokia yra mūsų gyvenimą reguliuojanti dokumentų funkcija, jie dažnai klastojami siekiant savanaudiškų tikslų, norint nuslėpti klaidas, pasipelnyti. Dokumentai paprastai klastojami dviem būdais - padarant kokiu nors būdu visiškai naują dokumentą arba pakeičiant kurią nors dalį tikro dokumento - prirašant prispausdinant netikrų duomenų, ekspertų galimybės pirminį turinį mechaniniu išskutant, ištrinant ir pan.

Dabar šalia ekspertų galimybės - mechaninio ir cheminio pirminių įrašų naikinimo būdų - atsirado ir elektroninis, susijęs su bankų mokėjimo kortelių magnetinėje juostelėje užkoduotos informacijos keitimu. Tad sparčiai plintančios įvairių technikos sričių naujovės nuolat koreguoja dokumentų ekspertizės tiriamų objektų pobūdį. Pavyzdžiui, rašomąja mašinėle spausdintų tekstų beveik nebeliko per metus būna tik du - trys tyrimaitačiau atsirado naujas objektas - bankų mokėjimo kortelės.

ekspertų galimybės

Reikia pripažinti, kad sparčiai besiplėtojančios mokslo ir technikos sritys didina ne tik ekspertų, bet ir klastotojų galimybes. Todėl klasikinės dokumentų ekspertizės sritys susilieja su naujomis arba net perduoda joms savo tyrimo objektus. Dabar jau retenybė tirti dokumentą, pagamintą elektrofotografinio kopijavimu būdu, kai kopijavimo metu originaliame dokumente tiesiog popieriaus lapeliu skiautele pridengiami  nereikalingi fragmentai, o vėliau jų vietoje  atliekami prispausdinami, prirašomi ir kt.

Ekspertai: nuotolinis mokymasis atveria naujas galimybes

Dabar šiems tikslams naudojamas nebe kopijavimo aparatas, bet skeneris ir kompiuterinės programos. Dokumentų ekspertui vienam aptikti tokio montažo požymius ir įrodyti, kad tiriamas dokumentas yra tik kopija, o ne originalas, labai sunku ar net neįmanoma. Todėl pasitelkus šiuolaikinę biuro techniką sumontuotas dokumentas yra ne tik ekspertų galimybės ekspertizės, bet kompiuterinių tyrimų objektas.

Šiuolaikine kompiuterine technika suklastoti dokumentai rečiau sukelia įtarimų vartotojams, nes net atspaudai ir parašai, išspausdinti didelės skiriamosios gebos spalviniais spausdintuvais, stebint akimi ir neturint eksperto įgūdžių atrodo kaip originalūs atspausti antspaudu ar pasirašyti rašikliu. Šiose metodinėse rekomendacijose pateikiami tik klausimų formuluočių pavyzdžiai, kurie tiriant kiekvieną bylą turi būti pritaikyti prie tiriamų dokumentų ir bylos tikslų.

Ekspertų galimybės būdu nerekomenduojama perrašyti visų nurodytų klausimų, jei jie nėra svarbūs tiriamai bylai. Galima pateikti ir nepaminėtų šiose metodinėse rekomendacijose klausimų, neišeinančių už dokumentų ekspertizės dalyko ribų. Skiriant sudėtingas ir daugiaobjektes ekspertizes patartina konsultuotis su specialistais.

Klasikiniu požiūriu dokumentų ekspertizės skirstomos į dokumentų rekvizitų ir dokumentų ekspertų galimybės ekspertizę. Tačiau itin padidėjus poreikiui identifikuoti spausdinimo įrenginius, į atskirą rūšį išskirta spausdintinių tekstų ir spausdinimo priemonių ekspertizė. Dokumentų ekspertizės objektai ir uždaviniai Pagrindiniai dokumentų ekspertizės tyrimo objektai, bendri visoms trims rūšims, yra dokumentai arba jų fragmentai, rankraštiniai įrašai, dokumentuose esamos nuotraukos ir kt.

Ministras ir Prancūzijos ambasadorius aptarė bendradarbiavimo tarp ekspertų galimybes

Dokumentų rekvizitų ir spausdintų tekstų vaizdų ir spausdinimo priemonių ekspertizės objektai yra ne tik dokumentai, bet ir įrankiai ar priemonės, kuriais pagaminti tie dokumentai - antspaudai, kompiuterių spausdintuvai, kopijavimo, fakso aparatai, rašomosios mašinėlės ir kita spausdinimo įranga, spaudos formos, spaudos plėvelės.

Nesant galimybės ekspertams pateikti minėtus daiktus, pateikiami jais gaminamų objektų eksperimentiniai ar laisvieji pavyzdžiai - antspaudų atspaudai, tiriama spausdinimo įranga ar priemonėmis išspausdinti tekstai vaizdai ir kt.

ekspertų galimybės brokeris univer

Dokumentų medžiagų ekspertizės objektai yra rašto medžiagos ir jomis užpildytos rašymo priemonės, dokumentų pagrindo medžiagos, įvairios pagalbinės medžiagos, įrašus panaikinančios medžiagos. Dokumentų ekspertizės uždaviniai skirstomi į ekspertų galimybės ir neidentifikacinio pobūdžio diagnostinius ir klasifikacinius.

Ekspertai įvertino „Drąsos kelio“ galimybes: yra tik vienas būdas šiai partijai sugrįžti

Identifikaciniai uždaviniai sprendžiami, ekspertų galimybės reikia nustatyti antspaudą, kuriuo buvo atspausti antspaudai, spausdintuvą rašomąją mašinėlę, spaudos formąkuriuo buvo išspausdinti dokumentai, rašomąją priemonę, kuria ekspertų galimybės įrašai ir pan. Klasifikaciniai uždaviniai dažniausiai yra tarpiniai sprendžiant identifikacinius ar diagnostinius uždavinius, pavyzdžiui, nustatyti rašto medžiagos ar popieriaus rūšį. Kartais tokie klausimai gali būti ir savarankiški, kaip galutinis ekspertizės tikslas.

Negalima dokumentų lankstyti, reikia pasirinkimo esmė ir klasifikacija saugoti nuo galinčių sukelti pakitimus aplinkos veiksnių užteršimo, drėgmės ir kt. Jei dokumentas buvo sulankstytas, po apžiūros jį reikia sulenkti tokia pačia tvarka.

Ekspertai: nuotolinis mokymasis atveria naujas galimybes | mergvakariui.lt

Dokumentuose - tyrimo objektuose iki pateikiant tirti draudžiama daryti žymas bet kokiomis rašomosiomis priemonėmis, žymėti rodyklėmis, pabraukti, apibrėžti. Jeigu tiriamųjų dokumentų yra daug ir būtina juos sąlygiškai sunumeruoti, numeriai rašomi lapo kampe mažais ženklais, kuo toliau nuo dokumento rekvizitų numeruoti ir kitoms pastaboms galima  panaudoti specialaus lipnaus popieriaus juosteles, priklijuojamas lapo krašte, kurios ekspertų galimybės lengvai pašalinamos nepažeidžiant dokumento.

Apdegusių, sudūlėjusių ar suplyšusių dokumentų negalima klijuoti ant popieriaus lapo ar suklijuoti atskiras jų dalis.

ekspertų galimybės

Tokiais atvejais jie dedami tarp dviejų stiklo lakštų ar ekspertų galimybės permatomos plėvelės lapų, kurie galuose suklijuojami lipnia juosta. Ekspertų galimybės su tokias dokumentais reikia labai atsargiai, nes jie yra trapūs ir gali subyrėti. Sulipusių dokumentų nerekomenduojama mėginti išskirti, nes tai darant ne specialistui galima prarasti svarbią informaciją.

  1. Opciono vertė nuo kainos
  2. Ekspertizių centre atliekame visus ekonominius ekspertinius tyrimus, kuriuos atlieka Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centras, taip pat ūkinės-finansinės veiklos tyrimus, atliekamus Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie LR Vidaus reikalų ministerijos.
  3. Vytauto Didžiojo universiteto VDU profesorius Algis Krupavičius įsitikinęs, kad buvusios teisėjos ir Seimo narės Neringos Venckienės įkurta partija vėl išpopuliarėti gali nebent dėl žiniasklaidos rodomo pernelyg didelio dėmesio.
  4. Kuri kriptovaliuta dabar yra pelninga
  5. Dvejetainiai variantai palyginti su tendencija

Taip pat ekspertų galimybės ant dokumento yra pašalinių medžiagų - dėmių, prilipusių įvairios kilmės dalelių, nerekomenduojama jų šalinti. Tiriamųjų dokumentų iki skiriant ekspertizę negalima siūti tiesiai į bylą tai ypač dažnai pasitaiko civilinėse bylose. Rekomenduojama įsiūti didesnio nei dokumentas formato voką, įdėti į jį dokumentą, voką užklijuoti ir užantspauduoti.

Jei dokumentai vis dėlto įsiūti į bylą ir tai apsunkina tyrimą, užsakovams rašomas  prašymas leisti išimti juos iš bylos,  ir tyrimas nepradedamas raštu negavus tokio leidimo. Tai pailgina ekspertizės atlikimo terminą.

Dokumentai ekspertizei pateikiami supakuoti į jų dydį atitinkančius vokus. Vokai ekspertų galimybės prieš įdedant į juos dokumentus.

Nuorodos kopijavimas

Jei būtina dokumentus sulankstyti, tai daroma per jau esančias lenkimo linijas. Užklijuojant voką tarp dokumentų ir voko atvarto dedamas ekspertų galimybės lapas, kad klijai nesugadintų dokumentų.

Spausdintuvai, skeneriai ir kita dokumentams klastoti panaudota įranga būtinai pateikiama su jungiamaisiais laidais. Pateikiant bylą, kurioje dokumentai yra įsiūti, o visi lapai sunumeruoti, būtina nurodyti bylos lapų numerius, kuriais pažymėti tiriamieji dokumentai. Rengiant medžiagą dokumentų ekspertizei reikia gerai išnagrinėti tiriamuosius dokumentus ir, atsižvelgiant į faktinę bylos medžiagą, numatyti konkrečius ekspertizės tikslus ir uždavinius. Ekspertų galimybės ekspertui klausimai turi būti tikslūs ir aiškūs, o jų sprendimui reikalingos specialiosios eksperto žinios.

Ekspertų galimybės dokumentų rekvizitų ekspertizę kartais kartu su dokumentų medžiagų ekspertize, tiriamas dokumentų pagaminimo laikotarpis santykinis dokumentų amžiussprendžiami klausimai, susiję su visumos pagal dalis nustatymu, atkuriami įrašai pagal įspaustus štrichus ir apdegusiuose dokumentuose. Rekomenduojami klausimai, padedantys nustatyti dokumentų pagaminimo būdą: • Ar pateiktas tirti vairuotojo pažymėjimas Nr.

XXXXX gali būti įvardijamas bet koks dokumentas ar blankas yra tikras? Jei ne, kokiu būdu jis pagamintas?

ekspertų galimybės

Jeigu ne, kokiu būdu pagamintas tirti pateiktas dokumentas? Toks klausimas yra labai platus ir suprantamas nevienodai. Tirdami oficialius lietuviškus banknotus ir valstybinius dokumentus asmens tapatybės, kelionės dokumentus, vairuotojo pažymėjimus, brandos atestatus, mokslo įstaigų diplomus, įvairius valstybės patvirtintus pažymėjimus, leidimus ir pan.

Tirdami ekspertų galimybės valstybių kelionės dokumentus ir banknotus  ekspertai naudojasi specialiomis duomenų bazėmis tiek spausdintinėmis, tiek ir elektroninėmis, bendradarbiauja su kolegomis iš kitų šalių. Tačiau tiriant kitokius užsienio valstybių dokumentus pavyzdžiui, įsidarbinimo sutarčių blankus, išsilavinimo pažymėjimus ir kt.

Ekspertų galimybės ekspertų galimybės pavyzdžių, išvadą, kad dokumento blankas yra netikras, ekspertai gali duoti tik tam tikrais atvejais - kai nustatoma, kad specialiosios apsaugos priemonės yra imituotos pavyzdžiui, popieriaus apsauginiai pluošteliai, vandens ženklai ir t.

Tačiau, jeigu tiriamas blankas neturi jokių specialiųjų apsaugos priemonių pavyzdžiui, yra spausdinamas kompiuterio spausdintuvu ar padauginamas kopijavimo aparatube lyginamųjų pavyzdžių išspręsti klausimo apie jo tikrumą negalima.

"Ekspertai pataria": Kiek žinome apie sapnus?

Rekomenduojami klausimai tiriant pirminio turinio pakeitimus: • Ar dokumento pirminiai įrašai buvo keičiami? Jei taip, kokiu būdu? Nustatant panaikintus pirminius įrašus, išvada dažnai ekspertų galimybės tikimybinė arba alternatyvia forma kai ekspertų galimybės konfigūracijos panašios, pavyzdžiui, pirminis skaitmuo buvo 5 arba 6.

Pirminių įrašų, visiškai pilnai pašalintų mechaniniu būdu, atkurti negalima. Rekomenduojami klausimai tiriant mokėjimo korteles: • Ar mokėjimo kortelės blankas yra pagamintas pagal tokių kortelių reikalavimus? Jei ne, kokiu būdu pagaminta mokėjimo kortelė? Ar ši informacija yra pirminė?